Hbs Organizasyon

VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA BEYANI

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden HBS ORGANİZASYON A.Ş. Şirketi’nin elektronik ortam ve telefon aracılığıyla toplayacağı kişisel verilerimi (ad, soyad, imza, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası) aydınlatma metninde bilgilendirildiğim çerçevede işlemesine ve iş ortakları ile sponsorlara aktarmasına dair açık rızam vardır.